Uchwała Nr IV/36/2015

Uchwały
Uchwała Nr IV/36/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Dokument do pobrania tutaj >>