Uchwała Nr IV/37/2015

Uchwały
Uchwała Nr IV/37/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2015-2020

Dokument do pobrania tutaj >>