Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenckie
Postanowienie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 lutego 2015 r.

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dokument do pobrania tutaj >>