Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o numerach i granicach obwodów głosowania.

Wybory Prezydenckie