Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców