Uhwała Nr V/40/2015

Uchwały
Uchwała Nr V/40/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 11 maja 2015 roku 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Dokument do pobrania tutaj >>