Uchwała Nr V/41/2015

Uchwały
Uchwała Nr V/41/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 11 maja 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2015-2020

Dokument do pobrania tutaj >>