Uchwała Nr VI/43/2015

Uchwały
Uchwała Nr VI/43/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Dokument do pobrania tutaj >>