Uchwała Nr VI/45/2015

Uchwały
Uchwała Nr VI/45/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>