Uchwała Nr VI/47/2015

Uchwały
Uchwała Nr VI/47/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokument do pobrania tutaj >>