Uchwała Nr VI/48/2015

Uchwały
Uchwała Nr VI/48/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Dokument do pobrania tutaj >>