Uchwała Nr VI/49/2015

Uchwały
Uchwała Nr VI/49/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2015 - 2020.

Dokument do pobrania tutaj >>