Uchwała Nr VI/51/2015

Uchwały
Uchwała Nr VI/51/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>