Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogolnokrajowego referendum

Referendum