Informacja o warunkach udzialu w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym...

Referendum
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych
w kraju w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Dokument do pobrania tutaj >>