Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum...

Referendum
Informacja
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Dokument do pobrania tutaj >>