Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisuwyborców...

Referendum
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu
wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym
obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania
przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Dokument do pobrania tutaj >>

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym >>

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym >>