Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych...

Referendum
Informacja
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Dokument do pobrania tutaj >>