Komunikat

Referendum
Obwodowe Komisje
do spraw Referendum
z terenu Gminy Aleksandrów
rozpoczynają pracę
w dniu 6 września 2015 roku
o godzinie 5:30