Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wszczęciu postępowania admisnistracyjnego...

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie
Starosty Powiatu Piotrkowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Dokument do pobrania tutaj >>