Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury -

Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

za 2006 rok


Przychody - 85.500,00 zł, w tym : dotacja podmiotowa 75.500,00 zł,

dotacja celowa ze „środków finansowych Biblioteki Narodowej” - 10.000,00 zł.


Na bieżącą działalność instytucji kultury wydatkowano                    85.499,12 zł,

w tym na:
  1. wynagrodzenia                                                                51.663,99 zł

  2. pochodne od wynagrodzeń                                                10.328,38 zł

  3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 2.292,75 zł

  4. delegacje służbowe                                                          649,56 zł

  5. prowizje bankowe, środki czystości, szkolenia,

materiały biurowe, akcesoria komputerowe,                                  6.008,19 zł

  1. energia elektryczna i gaz                                                  1.128,03 zł

  2. zakupy książek                                                               11.601,88 zł

  3. zakup czasopism                                                             1.826,34 zł


Środki pozostałe na rachunku bankowym to kwota 0,88 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r. wynosiły 1.147,10 zł (składki ZUS).