Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Organizacje pozarządowe