Uchwała Nr VII/58/2015

Uchwały
Uchwała Nr VII/58/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2015-2020.

Dokument do pobrania tutaj >>