Uchwała Nr VIII/64/2015

Uchwały
Uchwała Nr VIII/64/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 13 listopada 2015 roku 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Dokument do pobrania tutaj >>