Uchwała Nr VIII/66/2015

Uchwały
Uchwała Nr VIII/66/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 13 listopada 2015 roku 

w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych.

Dokument do pobrania tutaj >>