Uchwała Nr VIII/65/2015

Uchwały
Uchwała Nr VIII/65/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 13 listopada 2015 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik.

Dokument do pobrania tutaj >>