Uchwała Nr IX/74/2015

Uchwały
Uchwała Nr IX/74/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 grudnia 2015 roku 

w sprawie:  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>