Uchwała Nr IX/78/2015

Uchwały
Uchwała Nr IX/78/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 grudnia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2016 rok

Dokument do pobrania tutaj >>