Uchwała Nr IX/79/2015

Uchwały
Uchwała Nr IX/79/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 grudnia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów na 2016 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>