Uchwała Nr X/83/2015

Uchwały
Uchwała Nr X/83/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 grudnia 2015 roku 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2016-2020.

Dokument do pobrania tutaj >>