PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

Dane

1)    Liczba mieszkańców gminy  – 4 892  

       W przedziale 1994 – 2004:

urodzenia:  558,
zameldowania:  1 165,
zgony:  625,wymeldowania:  54.


       Przedziały wiekowe:

         0 – 15: 942,
16 – 35: 1 350,
36 – 55: 1 228,
56 – 65: 434,
66 i więcej: 935. 

 2)  Powierzchnia gminy: 144 km2

 3)  Infrastruktura społeczna: 3 szkoły podstawowe – (Aleksandrów, Dąbrowa nad Czarną, Skotniki), 1 gimnazjum – (Dąbrowa nad Czarną), 3 przedszkola – przy każdej szkole podstawowej,  3 ośrodki zdrowia – (Aleksandrów, Dąbrowa nad   Czarną, Skotniki)

 4)   Infrastruktura    techniczna – gmina jest zwodociągowana w 95%, telefony stacjonarne – 100%, maszt telefonii komórkowej w Niewierszynie, 2 turbiny wytwarzające prąd: Dąbrowa n. Czarną, Siucice Kol., gęsta sieć dróg: gminne – 11, lokalne – ok. 160, jeden odcinek drogi krajowej (Jaksonek), brak gazyfikacji i kanalizacji.

5)  Występuje niewielkie zróżnicowanie zatrudnienia; różnorodność zawodów, w jakich mieszkańcy podejmują pracę jest niewielka, najczęściej szukają pracy w swoim wyuczonym zawodzie; niechętnie przekwalifikowują się.   

6)   Środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone; nie ma na terenie gminy zakładów przemysłowych, stąd emisja zanieczyszczeń jest minimalna, a związana jest przede wszystkim z tym, że w bardzo małym stopniu wykorzystywane są ekologiczne źródła ciepła.