Uchwała Nr XI/85/2016

Uchwały
Uchwała Nr XI/85/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 lutego 2015 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >>