Uchwała Nr XI/87/2016

Uchwały
Uchwała Nr XI/87/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 lutego 2015 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie.

Dokument do pobrania tutaj >>