Uchwała Nr XI/89/2016

Uchwały
Uchwała Nr XI/88/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 25 lutego 2015 roku 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>