Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów...

Wybory Uzupelniajace
Komunikat
Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej.

Dokument do pobrania tutaj >>