Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach....

Wybory Uzupelniajace
Obwieszczenie
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 kwietnia 2016r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Dokument do pobrania tutaj >>