Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej...

Wybory Uzupelniajace | Komunikaty i ogłoszenia
Komunikat
Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 25 kwietnia 2016 r.o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej
w Aleksandrowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Aleksandrowie
zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.

Dokument do pobrania tutaj >>