Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach...

Wybory Uzupelniajace
Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej
w Aleksandrowie z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów w okręgu wyborczym Nr 3.

Dokument do pobrania tutaj >>