Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące budowy lini niskiego napięcia we Włodzimierzowie.

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie
Wójta Gminy Aleksandrów

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektrycznej niskiego napięcia...

Dokument do pobrania tutaj >>