Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka