Uchwała Nr XIII/95/2016

Uchwały
Uchwała Nr XIII/95/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 6 maja 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Dokument do pobrania tutaj >>