Uchwała Nr XIII/97/2016

Uchwały
Uchwała Nr XIII/97/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 6 maja 2016 roku 

w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Opocznie na uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>