Uchwała Nr XIII/102/2016

Uchwały
Uchwała Nr XIII/102/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 6 maja 2016 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2016-2020

Dokument do pobrania tutaj >>