Uchwała Nr XIV/104/2016

Uchwały
Uchwała Nr XIV/104/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2016 roku 

w sprawie przedłużenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>