Uchwała Nr XIV/105/2016

Uchwały
Uchwała Nr XIV/105/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2016 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>