Uchwała Nr XIV/107/2016

Uchwały
Uchwała Nr XIV/107/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2016 roku 

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców

Dokument do pobrania tutaj >>