Uchwała Nr XIV/108/2016

Uchwały
Uchwała Nr XIV/108/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2016 roku 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Dokument do pobrania tutaj >>