Uchwała Nr XIV/112/2016

Uchwały
Uchwała Nr XIV/112/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2015 rok

Dokument do pobrania tutaj >>