Uchwała Nr XIV/113/2016

Uchwały
Uchwała Nr XIV/113/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2016 roku 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>