Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni na stanowisku pracownika socjalnego...

Komunikaty i ogłoszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni na stanowisku pracownika socjalnego osobę która spełni jeden z następujących warunków:

1.Posiada  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
3.Ukończyła do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków – pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie.

W odniesieniu do trzeciego wymogu zaznaczyć należy, że dotyczy on wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie Ustawy o pomocy społecznej zawód pracownika socjalnego mogą wykonywać:
- osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia,
- osoby, które przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
- osoby, które do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego,
- osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

                                                                                                            
Więcej informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie
Dorota Śpiewak tel.44 756 00 13